home - aktuelno - saopštenje za javnost - foto galerija

TRIBINA 3

tema: Odnos institucija kulture i nevladinog sektora
vreme i mesto: 7. decembar 12:05; zavod za kulturu vojvodine, Vojvode Putnika 2, Novi Sad

uvodničari:
Borka Pavićević dramaturg; direktor Centra za kulturnu dekontaminaciju, Beograd
Emina Višnić Multimedijalni institut, Zagreb; članica Komisije za urbanu kulturu i kulturu mladih pri Uredu za kulturu Grada Zagreba
Branko Popović direktor Centra za savremene izvođačke umetnosti, Novi Sad
Roman Vehovec izdavač, VEGA Media; izvršni direktor 'Poslovnog udruženja izdavača i knjižara Vojvodine', Novi Sad

moderator:
Kristian Lukić istoričar umetnosti; Urednik programa Centra za nove medije_kuda.org

Predlošci za dijalog su sledeći:

Šta danas znači institucija kulture u Srbiji/Vojvodini/Novom Sadu?
Ko kreira "politiku" institucija kulture u našem društvu i našem gradu?
Da li su nevladine organizacije koje se bave kulturom konkurencija institucijama kulture?
Da li ima komunikacije izmedu institucija države/kulture i nevladinih organizacija?

Koji koncept kulture nude nevladine organizacije našem društvu?
Da li je aktivnost nevladinog sektora u kulturi dovoljno vidljiva u našem društvu?
Kako se prepoznaje i po čemu?
Ko kreira "politiku" nevladinih organizacija u kulturi? – Donatori ili aktivisti nevladinih organizacija?
Kakva je budućnost nevladinog sektora? Da li će jednog dana biti deo institucija države ili će nastaviti da živi paralelno u našem društvu?


Post festum
Serija javnih tribina u organizaciji DIZALICE nastavljena je u utorak 7. decembra u Zavodu za kulturu Vojvodine.

Kao i prethodne dve i ova tribina je imala za cilj podsticanje dijaloga na aktuelne teme koje se tiču društvene klime i javne scene u kulturi i umetnosti u lokalnoj sredini. Uvodnim rečima na temu ’Odnos institucija kulture i nevladinog sektora’ prisutnima su se obratili: Borka Pavićević (direktor Centra za kulturnu dekontaminaciju, Beograd), Emina Višnić (Multimedijalni institut, Zagreb; članica Komisije za urbanu kulturu i kulturu mladih pri Uredu za kulturu Grada Zagreba), Branko Popović (direktor Centra za savremene izvođačke umetnosti, Novi Sad) i Roman Vehovec (izdavač, VEGA Media; izvršni direktor 'Poslovnog udruženja izdavača i knjižara Vojvodine').
Tribina je protekla uz aktivno učešće značajnog broja prisutnih sugrađana.
Uz kratak osvrt na okolnosti u kojima nevladine organizacije rade zadnjih nekoliko godina, tribinu je otvorila Borka Pavićević. Navodeći nekoliko aktuelnih primera, ona je veoma precizno ukazala na nivo zainteresovanosti struktura vlasti za (ne)saradnju sa sa NVO. Pavićević se takođe osvrnula na pojedina zakonska rešenja koja praktično guše rad nevladinog sektora i pozvala na zajedničko delovanje kako bi se stvorili povoljniji uslovi.

Prenoseći iskustva aktivista koji deluju u Hrvatskoj, prvenstveno u Zagrebu, Emina Višnić je zapravo ponudila model za pozitivan uticaj nevladinog sektora na javne institucije i moguć početak reorganizacije i rekonstrukcije postojećih sistema ‘mišljenja i delovanja' u državnim institucijama kulture.

Govoreći o nekoliko većih projekata u Novom Sadu i Vojvodini u kojim je učestvovao, Roman Vehovec je ukazao na nedostatak saradnje sa nadležnim institucijama kao i na poteškoće u finansiranju. Jedan deo prisutnih gradana se oštro suprotstavio konceptu pomenutih projekata, dovodeći u pitanje motive i kriterijume za njihovu realizaciju.

Ispred Centra za savremene izvodacke umetnosti Branko Popović je preneo lično iskustvo u saradnji sa lokalnim vlastima i institucijama kulture pomenuvši pritom mnoštvo nelogičnosti i nefunkcionalnosti pri realizaciji određenih projekata. Popović smatra da su neopohodne suštinske promene u planiranju, organizaciji i delovanju javnih institucija kulture.

U okviru tribine prikazani su i podaci vezani za istraživanje DIZALICE o broju nevladinih organizacija u SCG i o transparentnosti u njihovom radu.

Poslednja javna tribina DIZALICE u ovoj godini biće održana u Kulturnom centru grada, a o detaljima cemo vas blagovremeno obavestiti.


home - aktuelno - saopštenje za javnost - foto galerija