home - aktuelno - saopštenje za javnost - foto galerija

TRIBINA 1

tema:položaj i percepcija savremene produkcije u kulturi i medijima
vreme i mesto: 29. oktobar u 12:05 h ,klub Trema, SNP, Novi Sad

uvodničari:
Ljiljana Jokić – Kaspar, novinar, spisateljica i kolumnistikinja Građanskog lista
Svebor Midžić, direktor Centra za savremenu umetnost u Beogradu

moderator:
Zoran Pantelić, umetnik i medijski aktivista, direktor Centra za nove medije kuda.org

Predlošci za dijalog su sledeći:

ANALIZA I DETEKCIJA POTREBE
· pregled prostorne infrastrukture, značaj prostora kao mesta reprezentacije
· tradicionalno poimanje kulture i njegova replikacija
· nepostojanje istraživanja na području kulture
· prećutkivanje alternativne i vaninstitucionalne kulturne produkcije
· nedostatak podrške savremenoj umetnosti u obrazovnim institucijama
· medijski prostor - gde objaviti tekstove/priloge o savremenoj umetnosti?

PODSTICAJ PROFESIONALIZMU
· problem reflektovan kroz socijalnu politiku, negovanje amaterizma
· kultura kao hobi odnosno produkcija koja nije shvaćena kao profesija od strane društva
· insistiranje na stvaranju prioriteta i prekid sa praksom relativizma u umetnosti i kulturi
· tabloidizacija; stapanje novinarskih žanrova i posledice tog trenda
· Stavovi i predrasude prema savremenoj umetnosti – ideološki nivo
· pravo kulturnih manjina (publika savremene umetnosti) kao ljudsko pravo.


Post Festum
Prva u nizu najavljenih javnih tribina u organizaciji DIZALICE održana je u petak 29. oktobra u podne, u Srpskom narodnom pozorištu, u klubu TREMA. Prisustvovao je značajan broj naših sugradana, novinara, predstavnika javnih institucija kao i predstavnika nezavisnih organizacija koje deluju na polju kulture i umetnosti.

Uvodnicari na temu ‘Položaj i percepcija savremene produkcije u kulturi i medijima’ bili su Ljiljana Jokic Kaspar, spisateljica i kolumnistikinja Gradanskog lista i Svebor Midžić, teoretičar i direktor Centra za Savremenu umetnost iz Beograda. Moderator tribine bio je Zoran Pantelić, umetnik i medijski aktivista, direktor Centra za nove medije kuda.org

Kroz hronološki pregled javne scene u Novom Sadu od 60tih naovamo, sa posebnim osvrtom na položaj umetničke produkcije u različitim društvenim prilikama Kaspar je sa nekoliko izrazito slikovitih primera navela na zaključak da je situacija na ovom polju praktično nepromenjena.

Postojeću analizu stanja na lokalu Svebor Midžic je proširio iskustvima iz Beograda i čitave SCG. On se takođe osvrnuo na izvore finansiranja i procese koji se u tom delu odvijaju a posebnu pažnju posvetio je produkciji u vizuelnoj umetnosti, njenoj ciljnoj grupi i praktično nepostojećem trećem faktoru - kritici.

Moderator tribine Zoran Pantelić je upozorio na problem amaterizma i nepostojanja osnovne strategije za promociju postojećeg potencijala u Novom Sadu. Stoga je zaključeno da većina lokalnih umetnika i producenata afirmaciju u svetu ostvaruje isključivo ličnim angažmanom bez ikakve vrste zvanične institucionalne podrške.

U ime umetničke asocijacije ‘Kolektiv’ iz Šapca, Slobodan Peladić, umetnik i osnivač, ukratko je predstavio mehanizme komunikacije gradskih struktura i nezavisne umetnicke scene u Šapcu.
Uz ucešće prisutnih novinara u daljem toku tribine akcenat dijaloga je postavljen na teren uloge medija u savremenoj kulturnoj produkciji.

Rezultati komparativnog istraživanja prostorne infrastrukture za kulturu koje je za ovu priliku uradio Dragan Matić, docent Akademije umetnosti u Novom Sadu, su i praktično dokazali prethodno iznete stavove većine prisutnih.

Tribina je zaključena sa tezom o permanentom i višedecenijskom nepostojanju svesti o strateškom ali i materijalnom značaju industrije kulture za lokalnu sredinu i društvo u celini.

DIZALICA nastavlja inicijativu javnog dijaloga kako bi iz ovih najavljenih javnih tribina proizašli konstruktivni predlozi u prilog izgradnje strategije kulturne politike Novog Sada. Sledeća u nizu je javna debata na temu “Kulturni i vizuelni identitet grada”. Ova debata ce se održati u Pariskom magazinu, u ponedeljak 15. novembra u 12:05.


home - aktuelno - saopštenje za javnost - foto galerija